Proces verejného vypočutia na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Oznámenie o verejnom vypočutí – Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka Paniatkového úradu Slovenskej republiky (formát: pdf, veľkosť súboru: 265 kB)
Editovateľná verzia prílohy A vo formáte ODT (veľkosť súboru 29 kB)
Editovateľná verzia prílohy B vo formáte ODT (veľkosť súboru 22 kB)

Posledná aktualizácia: 16. novembra 2021 / Rastislav Machel

Zdieľať