Kontrakty na rok 2022
uzatvorené medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Posledná aktualizácia: 18. februára 2022 / Rastislav Machel

Zdieľať