Podprogram 6.1 – Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí

Účelom poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je odstraňovanie následkov ničivého požiaru zo dňa 18. marca 2023, ktorý zachvátil historické centrum mesta Banská Štiavnica a ktoré je zapísané ako kultúrna lokalita v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Výzva na predkladanie žiadostí

Vzor formulára žiadosti

 

Publikované: 27. 6. 2023

Posledná aktualizácia: 27. júna 2023 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať