Verejné odpočty organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2022

Správy o činnosti a hospodárení sú zverejnené na webových sídlach jednotlivých organizácií

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Termín: 13. 4. 2023 10:00 h.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, č. dverí 9, 1. poschodie, Panská 41, Bratislava

Divadelný ústav
Termín: 19. 4. 2023 14:00 h.
Miesto konania: Izba manželov Borodáčovcov, 1. poschodie, Jakubovo námestie 12, Bratislava

Divadlo Nová scéna
Termín: 20. 4. 2023 13:00 h.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť GR DNS, 5. poschodie, Živnostenská 1, Bratislava

Hudobné centrum
Termín: 12. 4. 2023 14:00 h.
Miesto konania: Knižnica HC, blok B, 2. poschodie, Michalská 10, Bratislava

Kunsthalle Bratislava
Termín: 20. 4. 2023 17:30 h.
Miesto konania: Window, Námestie SNP č. 12, Bratislava

Národné osvetové centrum
Termín: 18. 4. 2023 10:00 h.
Miesto konania: Priestory NOC, Nám. SNP 12, Bratislava

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Termín: 18. 4. 2023 11:00 h.
Miesto konania: PÚ SR, veľká zasadačka, Cesta na Červený most 6, Bratislava

Slovenská filharmónia
Termín: 23. 5. 2023 10:00 h.
Miesto konania: SF, Filharmonický klub, Medená 3, Bratislava

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Termín: 13. 4. 2023 10:30 h.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť SKN, Štúrova 36, Levoča

Slovenská národná galéria
Termín: 20. 4. 2023 11:00 h.
Miesto konania: Kinosála SNG, Riečna 1, Bratislava

Slovenská národná knižnica
Termín: 15. 5. 2023 14:00 h.
Miesto konania: Konferenčná sála v sídle SNK, Námestie J. Cígera Hronského 1, Martin

Slovenská ústredná hvezdáreň
Termín: 19. 4. 2023 11:30 h.
Miesto konania: Prevádzková budova SÚH, Komárňanská 137, Hurbanovo

Slovenské centrum dizajnu
Termín: 20. 4. 2023 16:00 h.
Miesto konania: Hurbanove kasárne, výskumno-vývojové odd. SCD, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Slovenské literárne centrum
Termín: 19. 4. 2023 11:00 h.
Miesto konania: SLC (kníhkupectvo – prízemie), Nám. SNP 12, Bratislava + online prezentáciou na FB

Slovenské národné divadlo
Termín: 3. 5. 2023 14:00 h.
Miesto konania: Nová budova SND, Pribinova 17, Bratislava

Slovenské národné múzeum
Termín: 19. 4. 2023 14:00 h.
Miesto konania: SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Slovenské technické múzeum
Termín: 13. 4. 2023 10:00 h.
Miesto konania: Prednášková sála STM, 1. poschodie, Hlavná 88, Košice

Slovenský filmový ústav
Termín: 28. 2. 2023 10:30 h.
Miesto konania: Kinosála SNG, Riečna 1, Bratislava

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)
Termín: 15. 5. 2023 10:00 h.
Miesto konania: Sídlo SĽUK, Balkánska 31/66, Bratislava – Rusovce

Štátna filharmónia Košice
Termín: 23. 3. 2023 14:00 h.
Miesto konania: Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

Štátna opera
Termín: 27. 4. 2023 10:00 h.
Miesto konania: Bohéma klub, Národná 11, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Termín: 22. 3. 2023 10:00 h.
Miesto konania: Malá sála ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Termín: 13. 4. 2023 14:00 h.
Miesto konania: Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, Košice

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Termín: 17. 5. 2023 11:00 h.
Miesto konania: ŠVK, prezentačná miestnosť, Námestie mládeže 1, Prešov

Štátne divadlo Košice
Termín: 21. 4. 2023 15:00 h.
Miesto konania: Historická budova ŠD KE, Salónik, 2. poschodie, Hlavné námestie 1, Košice

Štátny komorný orchester Žilina
Termín: 2. 5. 2023 9:00 h.
Miesto konania: ŠKO Žilina, Dolný val 47, Žilina

Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Termín: 31. 3. 2023 12:00 h.
Miesto konania: TD IS, Mostová 8, Bratislava

Umelecký súbor Lúčnica
Termín: 20. 4. 2023 10:00 h.
Miesto konania: Lúčnica, zasadačka, Štúrova 6, Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave
Termín: 24. 5. 2023 17:00 h.
Miesto konania: Seminárna sála UKB, Klariská ul., Bratislava

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Termín: 18. 5. 2023 13:00 h.
Miesto konania: Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

Posledná aktualizácia: 6. apríla 2023 / Rastislav Machel

Zdieľať