Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Literárneho informačného centra

Oznámenie o výberovom konaní – riaditeľ/riaditeľka Literárneho informačného centra (pdf, 239 kB)

Editovateľná verzia prílohy A vo formáte ODT (veľkosť súboru: 28 kB) a vo formáte DOCX (veľkosť súboru: 10 kB)
Editovateľná verzia prílohy B vo formáte ODT (veľkosť súboru: 19 kB) a vo formáte DOCX (veľkosť súboru: 10 kB)

Posledná aktualizácia: 25. augusta 2021 / Michal Masár

Zdieľať