Služobný úrad Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Štatutárny orgán organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 2. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať