Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 (celé znenie) (pdf, 1 MB)

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 (kultúra) (pdf, 454 kB)

Rozpracované Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 na podmienky rezortu kultúry (pdf, 943kB)


Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020

Rozpracované programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 na podmienky rezortu kultúry (pdf, 403 kB)


Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016

Rozpracované Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 na podmienky rezortu kultúry (pdf, 123 kB)

Odpočet plnenia Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016 (pdf, 532 kB)

Posledná aktualizácia: 24. februára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať