Výzvy na prihlásenie sa odbornej verejnosti na  zhromaždenie  voliace členov Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

Sekretariát Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel v súlade s čl. 7 ods. 1 štatútu Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel vyhlasuje 31. marca 2021 výzvy na prihlásenie sa na  zhromaždenie na voľbu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel. Táto rada bola založená v roku 2012 ako stály poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky na riešenie otázok súvisiacich s rozvojom kultúry, kreatívneho priemyslu, podporou tvorby, ako aj uchovávaním kultúrneho dedičstva. Vo svojej činnosti sa riadi štatútom, ktorého novelu schválila vláda  SR uznesením č. 163/2021 z 24. marca 2021.

Výsledkom novely štatútu  je aj  vytvorenie piatich miest v rade pre odbornú verejnosť tak, aby sa mohla čo najviac podieľať na tvorbe politík v kultúre a kreatívnom priemysle. Miesta budú obsadené na základe vyhlásených výziev a následných volieb z prihlásených subjektov na voľbu zástupcu:

  • za oblasti médií a audiovízie;
  • za oblasť kultúrneho dedičstvo a kultúrno-osvetovej činnosť;
  • za oblasť umenia a kreatívneho priemyslu;
  • za cirkvi a náboženské spoločnosti;
  • za oblasti ľudských práv a slobôd.

 

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať