Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2021

 

  • Obnovme si svoj dom – podprogramy 1.1 – 1. 4 – upravený termín na predkladanie žiadostí do 15. februára 2021
  • Obnovme si svoj dom – podprogram 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy – Výzva bude zverejnená v I. štvrťroku 2021

 

Posledná aktualizácia: 20. januára 2021 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať