Štatistika kultúry za rok 2007

Ochrana pamiatkového fondu

Komentár (pdf, 36 kB)
Ochrana pamiatkového fondu v Slovenskej republike (pdf, 46 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 24 kB)

Kultúra národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva

Komentár (pdf, 42 kB)
Kultúra nár. menšín v Slovenskej republike (pdf, 62 kB)
Kultúra nár. menšín podľa krajov (pdf, 107 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 83 kB)

Kultúrno-osvetová činnosť

Komentár (pdf, 37 kB)
Kultúrno-osvetová činnosť v Slovenskej republike (pdf, 79 kB)
Kultúrno-osvetová činnosť podľa krajov (pdf, 222 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 123 kB)

Neperiodické publikácie

Komentár (pdf, 44 kB)
Neperiodické publikácie v Slovenskej republike (pdf, 59 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 96 kB)

Hudobné telesá a umelecké súbory

Komentár
Hudobné telesá v Slovenskej republike (pdf, 37 kB)
Hudobné telesá podľa krajov (pdf, 35 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 19 kB)

Galérie

Komentár (pdf, 31 kB)
Galérie v Slovenskej republike (pdf, 45 kB)
Galérie podľa krajov (pdf, 92 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 22 kB)

Vysielanie rozhlasovej programovej služby

Komentár
(pdf, 32 kB)
Vysielatelia v SR spolu (pdf, 75 kB)
Verejnoprávni vysielatelia (pdf, 81 kB)
Vysielatelia na základe licencie (pdf, 57 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 19 kB)


Vysielanie televíznej programovej služby

Komentár (pdf, 32 kB)
Vysielatelia v SR spolu (pdf, 6 kB)
Verejnoprávni vysielatelia (pdf, 68 kB)
Vysielatelia na základe licencie (pdf, 68 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 31 kB)

Múzeá

Komentár (pdf, 30 kB)
Múzeá v Slovenskej republike (pdf, 44 kB)
Múzeá podľa krajov (pdf, 54 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 31 kB)

Knižnice

Komentár (pdf, 47 kB)
Aktívne knižnice v Slovenskej republike (pdf, 85 kB)
Verejné knižnice (pdf, 72 kB)
Vedecké knižnice (pdf, 70 kB)
Špeciálne knižnice (pdf, 70 kB)
Spravodajské jednotky: verejné (pdf, 155 kB), vedecké (pdf, 12 kB), špeciálne (pdf, 51 kB)  

Profesionálne divadlá

Komentár (pdf, 39 kB)
Profesionálne divadlá v Slovenskej republike (pdf, 56 kB)
Profesionálne divadlá podľa krajov (pdf, 163 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 21 kB)

Periodická tlač

Komentár (pdf, 29 kB)
Periodická tlač v Slovenskej republike (pdf, 103 kB)
Periodická tlač podľa krajov (pdf, 253 kB)

Astronomické zariadenia a pracoviská

Komentár (pdf, 40 kB)
Astronomické zariadenia v Slovenskej republike (pdf, 37 kB)
Astronomické zariadenia podľa krajov (pdf, 57 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 20 kB)

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Komentár (pdf, 32 kB)
Cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike (pdf, 59 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 19 kB)

Profesionálna hudobná kultúra

Komentár (pdf, 128 kB)
Profesionálna hudobná kultúra v Slovenskej republike (pdf, 52 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 34 kB)

Divadelné festivaly a prehliadky

Komentár (pdf, 40 kB)
Divadelné festivaly a prehliadky v Slovenskej republike (pdf, 43 kB)
Divadelné prehliadky a festivaly podľa krajov (pdf, 66 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 26 kB)

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať