JUDr. Mgr. Lukáš Machala  

generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala (fotografia)
 
Vzdelanie:
1993 – 1999 – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor právo
1993 – 1996 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor žurnalistika

Prax:
14. 11. 2023 – vymenovaný do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
2021 – 2022 – TERMÁL, s.r.o. (akvapark Thermal Corvinus Veľký Meder), konateľ
2020 – advokát, Slovenská advokátska komora
2016 – 2020 – Národná rada Slovenskej republiky, štátny radca, poradca predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
2010 – 2022 – Hockey club Petržalka o.z., profesionálny klub ľadového hokeja, prezident (2010–2020)/ viceprezident (2020–2022)
2014 – 2015 – Slovenský zväz ľadového hokeja, člen Výkonného výboru, predseda Legislatívnej komisie SZĽH, predseda Licenčnej komisie SZĽH
2011 – 2016 – advokát, Slovenská advokátska komora
2008 – člen Rady Slovenskej televízie
2007 – 2008 – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, riaditeľ Kancelárie predsedu ÚNMS SR
2006 – 2007 – Slovenská pošta, a.s., člen Realizačnej komisie známkovej tvorby Slovenskej pošty, a.s.
2004 – 2006 – advokát, Slovenská advokátska komora
2002 – 2004 – Poštová banka, a.s., člen manažmentu – riaditeľ právneho odboru, člen legislatívno-právnej komisie Centrálneho depozitára cenných papierov SR
2000 – 2002 – AK Blaha, Erben & Partneri, advokátsky koncipient
1996 – 2000 – Slovenská televízia, redaktor/moderátor, Hlavná redakcia spravodajstva a publicistiky, zahranično-politické oddelenie
1994 – 1996 – UNILEVER Slovensko s.r.o., marketingový manažér, (divízia Algida)
1993 – Tlačová agentúra Slovenskej republiky – TASR, redaktor zahranično-politické oddelenie

Stav: ženatý

Posledná aktualizácia: 18. decembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať