Obnovme si svoj dom na rok 2023 – mimoriadna výzva – podprogram 1.2 – termín uzávierky 31. augusta 2023

Obnovme si svoj dom na rok 2023 podprogramy 1.1 – 1-5 – termín uzávierky 13. decembra 2022

Posledná aktualizácia: 21. septembra 2023 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať