Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Kunsthalle Bratislava

Oznámenie o výberovom konaní – riaditeľ/riaditeľka Kunsthalle Bratislava (pdf, 101 kB)

Príloha A k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 40 kB)

Príloha B k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 17 kB)

Príloha C k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 22 kB)

Príloha D k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 18 kB)

Posledná aktualizácia: 27. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať