Kultúra a náš svet
Vízie a kontexty – Výzvy a priority

 

 • Dokumentárne video Kultúra a náš svet
  (koncept a produkcia videa: Marek Valovčin a tím)
  V dokumente zazneli názory organizátorov a účastníkov konferencie: Marek Adamov, Mária Beňačková Rišková, Matúš Bieščad, Lucia Dubačová, Dária Hamajová, Zuzana Révészová, Bohdan Smieška, Marta Smolíková
 • Videoanketa s aktérmi kultúry a kreatívnych odvetví
  (réžia, produkcia a zvuk videoankety: Martina Moučka, Ivan Ďurkech)
  (prvá časť videoankety bola prezentovaná počas diskusie Kultúra po 30 rokoch samostatnosti Slovenska, druhá časť sa z časových dôvodov na konferencii neprezentovala) 

  Prvá časť videoankety
  Druhá časť videoankety

Anketa položila otázky:
Aké je poslanie kultúry v roku 2022?
Čo vás ako predstaviteľov kultúrneho a kreatívneho sektora dnes najviac trápi?
Čo má byť v budúcnosti poslanie a úloha ministerstva kultúry?
Na čo by sa mala zamerať nová stratégia pre kultúru a kreatívne odvetvia?
Aké Slovensko by ste si želali v roku 2030?
Na otázky odpovedali:Anna Grusková, Bohunka Koklesová, Vladimír Michal, Boris Meluš, Pavel Sybila, Eva Ševčíková, Lucia Šicková, Marek Šulík

 • Záznam zo živého vysielania programu konferencie, 16. 5. 2022 

  Link
  Obsah:
  Otváracie príhovory (Natália Milanová, Eduard Heger, Ján Budaj, Tetyana Filevska): 0:05 – 0:30, trvanie: 25 min.
  Spoločnosť, umenie a kultúra (prednáška Marty Smolíkovej): 0:32 – 1:13, trvanie: 40 min.
  Diskusia Kultúra po 30 rokoch samostatnosti Slovenska (diskutovali: Fedor Blaščák, Vladislava Fekete, Jozef Kovalčik, Ilona Németh, moderoval: Laco Oravec): 1:45 – 3:01, trvanie: 76 min.
  Kultúrna politika a štát – skúsenosti z medzinárodnej praxe: 4:29 – 5:58, trvanie: 89 min.
  Prezentácia Tvorba Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030: 7:00 – 8:00, trvanie 60 min.

  Správa z diskusie Kultúra po 30 rokoch samostatnosti Slovenska (autor Marcel Čas)

 • Záznamy a správy z paralelných panelových diskusií Strategické plánovanie – synergie a prax
  (Ide o pracovné záznamy na jednu kameru, ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu.)Európska spolupráca ako katalyzátor kultúrnej politiky
  (diskutovali: Mária Beňačková Rišková, Lucia Dubačová, Zuzana Duchová, Michal Hladký, moderovala: Zuzana Uličianska)

  Link na videozáznam
  PDF správa na stiahnutie (autorka: Zuzana Kaliská)

  Strategické smerovanie Slovenska a kultúra
  (diskutovali: Matúš Drotár, Kristína Korčeková, Zora Jaurová a Martin Slosiarik, Andrej Svorenčík, moderoval: Ladislav Oravec)

  Link na videozáznam
  PDF správa na stiahnutie  (autor: Erik Vilím)

  Kultúrna politika a štát – skúsenosti z medzinárodnej praxe
  (diskutovali: Iina Berden, Tjaša Pureber, Pavel Zingl, moderoval: Michal Hvorecký)

  Link na videozáznam
  PDF správa na stiahnutie (autorka: Terézia Rajniaková)

  Synergie kultúrnej politiky územných samospráv
  (diskutovali: Svetlana Waradzinová, Michal Klembara, Zuzana Révészová, Bohdan Smieška, moderoval: Stanislav Krajči)

  Link na videozáznam
  PDF report na stiahnutie (autorka: Zuzana Kaliská)

   

 • Správy z workshopov pracovných skupín aktuálne pripravujeme. K dispozícii budú už čoskoro
 • Fotodokumentácia konferencie (autor: Adam Šakový)

Posledná aktualizácia: 27. júla 2022 / Erik Vilím

Zdieľať