Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Literárneho informačného centra

 Oznámenie o výberovom konaní – riaditeľ/riaditeľka Literárneho informačného centra (pdf, 244 kB)

Príloha A k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 40 kB)

Príloha B k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 17 kB)

Príloha C k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 23 kB)

Príloha D k oznámeniu v editovateľnom tvare (odt, 18 kB)

Posledná aktualizácia: 3. mája 2021 / Michal Masár

Zdieľať