Matúš Bieščad

Matúš Bieščad pôsobil ako generálny riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky, analytického útvaru Ministerstva kultúry SR.
V predchádzajúcich zamestnaniach sa venoval sociálnemu a marketingovému prieskumu, oblasti marketingovej a politickej komunikácie, zákazníckeho správania, vnímania a preferencií médií.
Vyštudoval magisterské a doktorandské štúdium v odbore psychológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zameriaval sa na metodológiu výskumu, aplikovanú štatistiku a výskum psychoterapie.
Ako psychológ krátko pôsobil aj v klinickej praxi vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Jeho veľkou vášňou je divadlo, zvlášť opera, literatúra a vizuálne umenie.

Posledná aktualizácia: 1. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať