Mgr. Mário Maruška

Mgr. Mário Maruška

Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bol vládou vymenovaný ku dňu 30. novembra 2023.
Vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave FTVŠ. V minulosti pôsobil v súkromnej sfére, následne ako štátny tajomník na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
V pozícii chce prispieť k rozvoju slovenskej kultúry s dôrazom na tradície, národnú identitu a posilnenie hodnoty kultúrneho dedičstva.

Posledná aktualizácia: 15. januára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať