Verejné odpočty organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2021
Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu na rok 2021

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Termín: 12.4.2022 o 14.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, č. dverí 9, 1. poschodie, Panská 41, Bratislava

Divadelný ústav
Termín: 12. 5. 2022 o 14.00 hod.
Miesto konania: Izba manželov Borodáčovcov, 1. poschodie, Jakubovo námestie 12, Bratislava

Divadlo Nová scéna
Termín: 10. 5. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť GR DNS, 5. poschodie, Živnostenská 1, Bratislava

Hudobné centrum
Termín: 8. 4. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, 2. poschodie, Michalská 10, Bratislava

Literárne informačné centrum
Termín: 11. 5. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, 5. poschodie, č. dverí 505, Námestie SNP 12, Bratislava

Múzeum Slovenského národného povstania
Termín: 6. 4. 2022 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Múzeum SNP, kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica

Národné osvetové centrum
Termín: 15. 3. 2022 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Budova NOC, Námestie SNP 12, Bratislava

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Termín: 27. 4. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Sídelná budova PÚ SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava

Slovenská filharmónia
Termín: 26. 4. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Stĺpová sieň, Medená 3, Bratislava

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Termín: 11. 5. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť SKN, Štúrova 36, Levoča

Slovenská národná galéria
Termín: 11. 5. 2022 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Online prezentácia

Slovenská národná knižnica
Termín: 17. 5. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Konferenčná sála, Námestie J. C. Hronského 1, Martin

Slovenská ústredná hvezdáreň
Termín: 26. 4. 2022 o 11.30 hod.,
Miesto konania: Administratívna budova SÚH, Komárňanská 134, Hurbanovo

Slovenské centrum dizajnu
Termín: 17. 3. 2022 o 16.00 hod.,
Miesto konania: Galéria dizajnu – SATELIT – Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Slovenské národné divadlo
Termín: 5. 5. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17, Bratislava

Slovenské národné múzeum
Termín: 10. 5. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Knižnica SNM na 3. poschodí

Slovenské technické múzeum
Termín: 10. 5. 2022 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Prednášková sála, Hlavná 88, Košice

Slovenský filmový ústav
Termín: 26. 4. 2022 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Kinosála K2, Kino Lumiere, Špitálska 4, Bratislava

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)
Termín: 3. 5. 2022 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť GR SĽUK-u, Balkánska 31, Bratislava

Štátna filharmónia Košice
Termín: 12. 5. 2022 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Salónik Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

Štátna opera
Termín: 4. 5. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Štátna opera – Bohéma klub, Národná 11, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Termín: 15.3.2022 o 10.00 hod.,
Miesto konania: on line forma

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Termín: 10. 5. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Kultúrno – vzdelávacie centrum, Pribinova 1, Košice

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Termín: 11. 5. 2022 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Prezentačná miestnosť ŠVKP, Námestie mládeže 4, Prešov a youtube kanál knižnice

Štátne divadlo Košice
Termín: 12. 5. 2022 o 15.00 hod.,
Miesto konania: Malá scéna ŠDKE, Hlavná 76, Košice

Štátny komorný orchester Žilina
Termín: 4. 5. 2022 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Budova ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina

Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Termín: 7. 3. 2022 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Tanečné divadlo, Palackého 14, Bratislava

Umelecký súbor Lúčnica
Termín: 16. 5. 2022 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Kancelária generálneho riaditeľa, 1. poschodie, Štúrova 6, Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave
Termín: 26. 5. 2022 o 17.00 hod.,
Miesto konania: Prednášková sála UKB, Ventúrska 11, Bratislava

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Termín: 12. 5. 2022 o 13.30 hod.,
Miesto konania: Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

Kunsthalle Bratislava
Termín: 10.3.2022 o 17.30 hod.,
Miesto konania: Centrálna sála výstavných priestorov, 1. Poschodie, Dom umenia, Námestie SNP 12, BA

Posledná aktualizácia: 27. apríla 2022 / Rastislav Machel

Zdieľať