Kultúra a náš svet
Vízie a kontexty – Výzvy a priority

 

Konferencia pri príležitosti tvorby Stratégie kultúry
a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

Dátum: 16. – 17. 5. 2022
Miesto konania: Nová budova Slovenského národného divadla, Pribinova 17, Bratislava

Program

 

Konferencia Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority) sa stala príležitosťou na diskusiu o vznikajúcej Stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030, ale predovšetkým o rôznych mierkach pohľadu na súčasnú kultúru, od globálnej perspektívy až po špecializované sektorové prístupy.

Počas prvého dňa sa program zameral na vízie kultúry v súčasnom svete a na vykreslenie kontextu, v ktorom sa nachádza kultúra na Slovensku po tridsiatich rokoch samostatnosti. Téme strategického plánovania sa venovali popoludňajšie panelové diskusie a prezentácie venované spolupráci a možnostiam prepojenia rôznych strategických dokumentov. Na záver dňa zástupcovia prípravného tímu stratégie predstavili zámer a metódy svojej práce i možnosti participácie odbornej verejnosti.

Druhý  deň konferencie bol venovaný workshopom, v ktorých účastníci a účastníčky diskutovali o aktuálnych potrebách a výzvach v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, a to v kontexte aktuálnych spoločenských, politických a environmentálnych zmien. Cieľom stretnutí bolo sformulovať aktuálne problémy kultúry a kultúrnej politiky a pokúsiť sa definovať priority, ktoré by kultúrna politika mala riešiť.

Program konferencie

Informácie o rečníkoch

Záznamy z vybraných častí konferencie, fotodokumentáciu a dokumentárne video nájdete v časti Dokumentácia.

 

Hlavný organizátor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Spolupráca: Inštitút kultúrnej politiky MK SR, Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel, OZ Stojíme pri kultúre, Slovenské národné divadlo

Koncepcia a dramaturgia: Mária Beňačková Rišková, Matúš Bieščad, Stanislav Krajči, Laco Oravec

Spolupráca na koncepcii (MK SR): Branislav Bango, Eva Bajtayová, Katarína Bartal, Petra Bobíková, Zuzana Borošová, Elena Brnčalová, Marcel Čas, Radovan Čikeš, Oľga Davalová, Zuzana Došeková, Ľudmila Dragulová, Patrícia Ďurčanová, Mária Fabušová, Dária Hamajová, Andrej Jaroš, Miroslava Kaňa, Viktória Knappová, Zuzana Kaliská, Zuzana Kochánková, Lucia Konturová, Klaudia Košťáliková, Lenka Kramolišová, Jozef Kušnír, Radoslav Kutaš, Ivana Maláková, Zuzana Megová, Karin Ozoráková Ladovská, Beatrix Ordódy, Ján Paprčka, Michaela Rudyjová, Petra Rýchliková, Andrej Svorenčík, Jozef Švolík, Lucia Tollová, Zora Turancová, Nina Vidovencová

Moderovanie konferencie: Michal Hvorecký

Moderovanie panelových diskusií: Stanislav Krajči, Ladislav Oravec, Zuzana Uličianska

Facilitácia workshopov: Stanislav Krajči, Ladislav Oravec, Hana Skljarszka

Koordinácia organizačného tímu konferencie: Mária Beňačková Rišková, Matúš Bieščad, Dária Hamajová

Produkcia: Ľudmila Dragulová, Dária Hamajová, Erik Vilím

Produkčná a komunikačná podpora: Agáta Čechová, Lenka Kramolišová, Terézia Rajniaková, Kristína Rigerová

PR a komunikácia: Adriána Čahojová, Agáta Čechová, Ľudmila Dragulová, Dária Hamajová, Simona Novotná, Ľubomír Ondrejkovič, Zuzana Viciaňová

Technické zabezpečenie a koordinácia za SND: Viliam Švarda, Melita Macháliková a tím

Vizuálna identita konferencie a grafický dizajn: Katarína Balážiková

Redakcia a korektúra propagačných materiálov a textov: Jana Vicenová

Tlmočenie: ENTRANS s.r.o., Barbora Tricoire, Martin Majzlík

Fotodokumentácia: Adam Šakový

Technické zabezpečenie a réžia streamovania: Marek Valovčin a tím

Réžia, produkcia a zvuk videoankety: Martina Moučka, Ivan Ďurkech

Posledná aktualizácia: 8. augusta 2023 / Erik Vilím

Zdieľať