Kontrakty na rok 2023
uzatvorené medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Posledná aktualizácia: 1. februára 2023 / Rastislav Machel

Zdieľať