Všeobecné informácie

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2010

  • Elektronická registrácia žiadostí – ukončená dňa 10. 11. 2010
  • Poučenie o postupe pri vypĺňaní elektronického formulára

V prípade problémov pri elektronickej registrácii prosím pošlite mail na granty@culture.gov.sk.

Grantové programy
(kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)

1. Obnovme si svoj dom – termín predkladania žiadostí na rok 2010: do 14.11.2009

2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií – 30.11.2009

3. Európske hlavné mesto kultúry 2013 – KošiceNový termín predkladania žiadostí 20.5. 2010

4. UmenieNový termín predkladania žiadostí 30.4. 2010

5. Pro SlovakiaNový termín predkladania žiadostí: 24.9.2010

6. Kultúra národnostných menšín – 10.11.2009

7. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva – 27.11.2009

8. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť – 20.11.2009

9. Kultúrne poukazy – 31.12.2009 (zriaďovatelia škôl), 31.8.2010 (kultúrne inštitúcie)

10. Národný cintorín v Martine

Grantový program Audiovízia prechádza od roku 2010 na Audiovizuálny fond


Posledná aktualizácia: 20. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať