Všeobecné informácie

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie za rok 2010

Grantové programy
(kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)

1. Obnovme si svoj dom – termín predkladania žiadostí na rok 2010: do 14.11.2009

2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií – 30.11.2009

3. Európske hlavné mesto kultúry 2013 – KošiceNový termín predkladania žiadostí 20.5. 2010

4. UmenieNový termín predkladania žiadostí 30.4. 2010

5. Pro SlovakiaNový termín predkladania žiadostí: 24.9.2010

6. Kultúra národnostných menšín – 10.11.2009

7. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva – 27.11.2009

8. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť – 20.11.2009

9. Kultúrne poukazy – 31.12.2009 (zriaďovatelia škôl), 31.8.2010 (kultúrne inštitúcie)

10. Národný cintorín v Martine

Grantový program Audiovízia prechádza od roku 2010 na Audiovizuálny fond


Posledná aktualizácia: 3. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať