Kontrakty na rok 2024
uzatvorené medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Kontrakt_2024_PUSR

Posledná aktualizácia: 2. februára 2024 / Rastislav Machel

Zdieľať