Verejné vypočutie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Slovenského národného divadla

Oznámenie o procese verejného vypočutia – generálny riaditeľ/ generálna riaditeľka Slovenského národného divadla (pdf, 249KB)

Životopisy uchádzačov postupujúcich do tretieho kola verejného vypočutia – generálny riaditeľ Slovenského národného divadla:
Životopis uchádzača: Mgr. Boris Ažaltovič (pdf, 186KB), zverejnené 1. 3. 2023;
Životopis uchádzača: doc. Mgr. Norbert Baxa (pdf, 62KB), zverejnené 1. 3. 2023;
Životopis uchádzača: Mgr. art. Matej Drlička, ArtD. (pdf, 174KB), zverejnené 1. 3. 2023;
Životopis uchádzača: Mgr. art. Miloslav Oswald (pdf, 115KB), zverejnené 1. 3. 2023.

Prezentácie projektov riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla predložené uchádzačmi:
Prezentácia uchádzača: Mgr. Boris Ažaltovič (pdf, 189KB), zverejnené 1. 3. 2023;
Prezentácia uchádzača: doc. Mgr. Norbert Baxa (pdf, 5MB), zverejnené 1. 3. 2023;
Prezentácia uchádzača: Mgr. art. Matej Drlička, ArtD. (pdf, 800KB), zverejnené 1. 3. 2023;
Prezentácia uchádzača: Mgr. art. Miloslav Oswald (pdf, 858KB), zverejnené 1. 3. 2023.

Projekty riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla predložené uchádzačmi:
Projekt predložený uchádzačom: Mgr. Boris Ažaltovič (pdf, 175KB), zverejnené 7. 3. 2023;
Projekt predložený uchádzačom: doc. Mgr. Norbert Baxa (pdf, 13MB), zverejnené 7. 3. 2023;
Projekt predložený uchádzačom: Mgr. art. Matej Drlička, ArtD. (pdf, 324KB), zverejnené 7. 3. 2023;
Projekt predložený uchádzačom: Mgr. art. Miloslav Oswald (pdf, 281KB), zverejnené 7. 3. 2023.

Videozáznam z verejného vypočutia – generálny riaditeľ/generálna riaditeľka Slovenského národného divadla

Zápisnica z procesu verejného vypočutia – generálny riaditeľ/generálna riaditeľka Slovenského národného divadla (pdf, 475KB), zverejnené 17. 3. 2023.

Posledná aktualizácia: 17. marca 2023 / Michal Masár

Zdieľať