Štatistika kultúry za rok 2008

Ochrana pamiatkového fondu

Komentár (pdf, 35 kB)
Ochrana pamiatkového fondu v Slovenskej republike (pdf, 29 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 24 kB)

Kultúra národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva

Komentár (pdf, 43 kB)
Kultúra nár. menšín v Slovenskej republike (pdf, 30 kB)
Kultúra nár. menšín podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 27 kB), Trnavský (pdf, 26 kB), Trenčiansky (pdf, 25 kB), Nitriansky (pdf, 26 kB),
Žilinský (pdf, 25 kB), Banskobystrický (pdf, 26 kB), Prešovský (pdf, 26 kB), Košický (pdf, 27 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 99 kB)

Kultúrno-osvetová činnosť

Komentár (pdf, 35 kB)
Kultúrno-osvetová činnosť v Slovenskej republike (pdf, 47 kB)
Kultúrno-osvetová činnosť podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 41 kB), Trnavský (pdf, 41 kB), Trenčiansky (pdf, 41 kB), Nitriansky (pdf, 41 kB) ,
Žilinský (pdf, 40 kB), Banskobystrický (pdf, 41 kB), Prešovský (pdf, 41 kB), Košický (pdf, 40 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 127 kB)

Neperiodické publikácie

Komentár (pdf, 65 kB)
Neperiodické publikácie v Slovenskej republike (pdf, 34 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 100 kB)

Hudobné telesá a umelecké súbory

Komentár (pdf, 52 kB)
Hudobné telesá v Slovenskej republike (pdf, 20 kB)
Hudobné telesá podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 19 kB), Trnavský (pdf, 16 kB), Žilinský (pdf, 19 kB), Košický (pdf, 19 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 11 kB)

Galérie

Komentár (pdf, 37 kB)
Galérie v Slovenskej republike (pdf, 24 kB)
Galérie podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 23 kB), Trnavský (pdf, 23 kB), Trenčiansky (pdf, 23 kB), Nitriansky (pdf, 23 kB),
Žilinský (pdf, 23 kB), Banskobystrický (pdf, 23 kB), Prešovský (pdf, 23 kB), Košický (pdf, 23 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 22 kB)

Vysielanie rozhlasovej programovej služby

Komentár (pdf, 34 kB)
Vysielatelia v SR spolu (pdf, 37 kB)
Verejnoprávni vysielatelia (pdf, 36 kB)
Vysielatelia na základe licencie (pdf, 30 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 20 kB)

Vysielanie televíznej programovej služby

Komentár (pdf, 34 kB)
Vysielatelia v SR spolu (pdf, 59 kB)
Verejnoprávni vysielatelia (pdf, 59 kB)
Vysielatelia na základe licencie (pdf, 59 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 32 kB)

Múzeá

Komentár (pdf, 31 kB)
Múzeá v Slovenskej republike (pdf, 24 kB)
Múzeá podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 23 kB), Trnavský (pdf, 23 kB), Trenčiansky (pdf, 23 kB), Nitriansky (pdf, 23 kB),
Žilinský (pdf, 23 kB), Banskobystrický (pdf, 23 kB), Prešovský (pdf, 23 kB), Košický (pdf, 23 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 31 kB)

Knižnice

Komentár (pdf, 51 kB)
Aktívne knižnice v Slovenskej republike (pdf, 51 kB)
Verejné knižnice (pdf, 49 kB)
Vedecké knižnice (pdf, 47 kB)
Špeciálne knižnice (pdf, 49 kB)
Spravodajské jednotky verejné (pdf, 224 kB) , vedecké (pdf, 17 kB) , špeciálne (pdf, 47 kB)

Audiovízia

Komentár (pdf, 33 kB)
Audiovízia v Slovenskej republike (pdf, 62 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 69 kB)

Profesionálne divadlá

Komentár (pdf, 39 kB)
Profesionálne divadlá v Slovenskej republike (pdf, 33 kB)
Profesionálne divadlá podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 34 kB), Trnavský (pdf, 32 kB), Trenčiansky (pdf, 29 kB), Nitriansky (pdf, 32 kB),
Žilinský (pdf, 32 kB), Banskobystrický (pdf, 33 kB), Prešovský (pdf, 32 kB), Košický (pdf, 32 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 24 kB)

Periodická tlač

Komentár
Periodická tlač v Slovenskej republike (pdf, 46 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 176 kB)

Astronomické zariadenia a pracoviská

Komentár (pdf, 50 kB)
Astronomické zariadenia v Slovenskej republike (pdf, 15 kB)
Astronomické zariadenia podľa krajov:
Bratislavský – nemá astronomické zariadenia,
Trnavský (pdf, 14 kB), Trenčiansky (pdf, 14 kB), Nitriansky (pdf, 15 kB),
Žilinský (pdf, 14 kB), Banskobystrický (pdf, 15 kB), Prešovský (pdf, 15 kB), Košický (pdf, 15 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 21 kB)

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Komentár (pdf, 37 kB)
Cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike (pdf, 32 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 21 kB)

Profesionálna hudobná kultúra

Komentár (pdf, 144 kB)
Profesionálna hudobná kultúra v Slovenskej republike (pdf, 26 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 31 kB)

Divadelné festivaly a prehliadky

Komentár (pdf, 39 kB)
Divadelné festivaly a prehliadky v Slovenskej republike (pdf, 18 kB)
Divadelné prehliadky a festivaly podľa krajov:
Bratislavský (pdf, 18 kB), Trnavský (pdf, 17 kB), Nitriansky (pdf, 18 kB),
Žilinský (pdf, 18 kB), Banskobystrický (pdf, 18 kB), Košický (pdf, 17 kB)
Spravodajské jednotky (pdf, 27 kB)

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať