Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na člena rady Slovenského filmového ústavu za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na člena rady Slovenského filmového ústavu (formát PDF, 198KB)
Editovateľná verzia prílohy A vo formáte ODT – spracúvanie osobných údajov (veľkosť súboru 48KB)
Editovateľná verzia prílohy B vo formáte ODT – súhlas s kandidatúrou a čestné vyhlásenie (veľkosť súboru 23KB)
Editovateľná verzia prílohy C vo formáte ODT – údaje pre overenie bezúhonnosti (veľkosť súboru 38KB)
 

Posledná aktualizácia: 26. júla 2023 / Rastislav Machel

Zdieľať