Verejné odpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Termíny a miesta konania verejných odpočtov za rok 2015

Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu na rok 2015

 

Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 7 MB)
Termín: 14. 3. 2016 o 10.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť,  1. poschodie, Panská 41, Bratislava

Divadelný ústav (pdf, 1 MB)
Termín: 28. 4. 2016 o 10.00 hod.
Miesto konania: Izba manželov Borodáčovcov, 1. poschodie,
Jakubovo námestie 12,   Bratislava

Divadlo Nová scéna (pdf, 189 kB)
Termín: 20. 4. 2016 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť generálneho riaditeľa, 5. poschodie,
Živnostenská 1, Bratislava

Hudobné centrum (pdf, 5 MB)
Termín: 12. 5. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť HC, Michalská 10, Bratislava

Literárne informačné centrum (pdf, 472 kB)
Termín: 27. 4. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť, 5. poschodie,  Námestie SNP 12, Bratislava

Múzeum Slovenského národného povstania (pdf, 355 kB)
Termín: 19. 4. 2016 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Múzeum SNP, Kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica

Národné osvetové centrum (pdf, 598 kB)
Termín:  19. 5. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť NOC, 3. poschodie,
Námestie SNP 12, Bratislava

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (pdf, 366 kB)
Termín:  31. 3. 2016 o 10.30 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť PÚ SR,
Cesta na Červený most 6,  Bratislava

Slovenská filharmónia (pdf, 635 kB)
Termín: 20. 5. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Budova Reduty Filharmonický klub, Medená 3, Bratislava

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (pdf, 2 MB)
Termín: 6. 4. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť SKN, Štúrova 36, Levoča

Slovenská národná galéria (pdf, 255 kB)
Termín:  27. 4. 2016 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Esterházyho palác, Bratislava

Slovenská národná knižnica (pdf, 111 kB)
Termín: 7. 3. 2016 o 10.30 hod.,
Miesto konania: Konferenčná sála, Námestie J. C. Hronského 1, Martin

Slovenská ústredná hvezdáreň (pdf, 335 kB)
Termín: 14. 4. 2016 o 11.30 hod.,
Miesto konania: Prevádzková budova SÚH, Komárňanská 134, Hurbanovo

Slovenské centrum dizajnu (pdf, 366 kB)
Termín: 4. 5. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Hurbanove kasárne, Slovenské múzeum dizajnu
– výstavný priestor v podkroví, Kollárovo námestie 12, Bratislava

Slovenské národné divadlo (pdf, 2 MB)
Termín: 21. 4. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Nová budova SND, Generálne riaditeľstvo, 5. poschodie,
Pribinova 17, Bratislava

Slovenské národné múzeum (pdf, 251 kB)
Termín:  6. 4. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Sídelná budova SNM – priestory knižnice,
Vajanského nábrežie 2,  Bratislava

Slovenské technické múzeum (pdf, 2 MB)
Termín: 7. 4. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Prednášková sála, Hlavná 88, Košice

Slovenský filmový ústav (pdf, 2 MB)
Termín: 6. 4. 2016 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Kino Lumiere, Špitálska 4, Bratislava

Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ (pdf, 242 kB)
Termín:  20. 4. 2016 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť generálneho riaditeľa,
Balkánska 31, Bratislava

Štátna filharmónia Košice (pdf, 809 kB)
Termín: 29. 4. 2016 o 9.00 hod.,
Miesto konania: Dom umenia, Zasadacia miestnosť, 1. poschodie,
Moyzesova 66, Košice

Štátna opera (pdf, 1 MB)
Termín: 6. 4. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Štátna opera, Bohéma klub, Národná 11, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (pdf, 3 MB)
Termín: 19. 4. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Budova ŠVKBB, Informačné a vedecké centrum,
Lazovná 9, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (pdf, 62 kB)
Termín:  7. 4. 2016 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Info USA, Hlavná 10, Košice

Štátna vedecká knižnica v Prešove (pdf, 178 kB)
Termín:  6. 4. 2016 o 14.00 hod.,
Miesto konania: Prezentačná miestnosť ŠVKP, Námestie mládeže 4, Prešov

Štátne divadlo Košice (pdf, 538 kB)
Termín: 29. 4. 2016 o 11.00 hod.,
Miesto konania: Malá scéna ŠDKE, Hlavná 76, Košice

Štátny komorný orchester Žilina (pdf, 154 kB)
Termín:  5. 5. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Budova ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina

Umelecký súbor Lúčnica (pdf, 319 kB)
Termín:  19. 4. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Kancelária generálneho riaditeľa, 1. poschodie,
Štúrova 6, Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave (pdf, 146 kB)
Termín:  30. 5. 2016 o 10.00 hod.,
Miesto konania: Prednášková sála UKB, Ventúrska 11, Bratislava

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (pdf, 451 kB)
Termín:  19. 5. 2016 o 13.00 hod.,
Miesto konania: Zasadacia miestnosť ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

Posledná aktualizácia: 22. apríla 2022 / MKSR Admin

Zdieľať