Stránka MKSR

Európske hlavné mesto kultúry 2026

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske.

Európske hlavné mestá kultúry predstavujú vlajkovú kultúrnu iniciatívu EÚ, ktorú európski občania pravdepodobne najlepšie poznajú a aj najväčšmi oceňujú. Zároveň ide o jednu z najdlhšie prebiehajúcich aktivít EÚ.

V zmysle legislatívneho rámca akcie EHMK na roky 2020 až 2033 musí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako riadiaci orgán zodpovedný za výber EHMK na Slovensku na rok 2026 šesť rokov pred rokom titulu EHMK zverejniť Výzvu na predkladanie prihlášok slovenských miest do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ na rok 2026.

Aktuálne informácie

O projekte Európske hlavné mesto kultúry

Skupina odborníkov hodnotiaca kandidátov EHMK 2026

Kľúčové dokumenty (v slovenskej a anglickej jazykovej verzii):