Stránka MKSR

Európske hlavné mesto kultúry 2026

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske.

Európske hlavné mestá kultúry predstavujú vlajkovú kultúrnu iniciatívu EÚ, ktorú európski občania pravdepodobne najlepšie poznajú a aj najväčšmi oceňujú. Zároveň ide o jednu z najdlhšie prebiehajúcich aktivít EÚ.

V zmysle legislatívneho rámca akcie EHMK na roky 2020 až 2033 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako riadiaci orgán zodpovedný za výber EHMK na Slovensku na rok 2026 zverejnilo 17. novembra 2019 výzvu na predkladanie prihlášok. Do súťaže sa zapojilo osem kandidátskych miest, ktoré skupina odborníkov za účelom predbežného výberu v dňoch 2. – 5. februára 2021 vypočula. Do konečnej fázy výberu postúpili mestá Nitra, Trenčín a Žilina, ktorých záverečné vypočutie sa uskutočnilo 9. – 10. decembra 2021.

Na základe vypočutí komisia vypracovala správu a odporučila mesto Trenčín ako nositeľa titulu EHMK na rok 2026 na Slovensku.

Aktuálne informácie 

  Trenčín 2026

O projekte Európske hlavné mesto kultúry

Skupina odborníkov hodnotiaca kandidátov EHMK 2026

SK

Nitra 2026, Trenčín 2026, Žilina 2026

ENG

Nitra 2026, Trenčín 2026, Žilina 2026 

 

Kontakt: ehmk@culture.gov.sk

Kľúčové dokumenty (v slovenskej a anglickej jazykovej verzii):