Stránka MKSR

Európske hlavné mesto kultúry 2026

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske.

Európske hlavné mestá kultúry predstavujú vlajkovú kultúrnu iniciatívu EÚ, ktorú európski občania pravdepodobne najlepšie poznajú a aj najväčšmi oceňujú. Zároveň ide o jednu z najdlhšie prebiehajúcich aktivít EÚ.

V zmysle legislatívneho rámca akcie EHMK na roky 2020 až 2033 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako riadiaci orgán zodpovedný za výber EHMK na Slovensku na rok 2026 zverejnilo 17. novembra 2019 výzvu na predkladanie prihlášok. Do súťaže sa zapojilo osem kandidátskych miest, ktoré skupina odborníkov za účelom predbežného výberu v dňoch 2. – 5. februára 2021 vypočula. Do konečnej fázy výberu postúpili mestá Nitra, Trenčín a Žilina. Tie predložia svoje zrevidované prihlášky ministerstvu najneskôr do 2. novembra 2021. Záverečné vypočutie súťažiacich miest skupinou nezávislých odborníkov sa uskutoční v dňoch 9. – 10. decembra. Oznámenie výsledkov predsedníčkou poroty bude možné sledovať naživo prostredníctvom sociálnych sietí MK SR v piatok 10. decembra o 16.00 hod.

Nitra 2026, Trenčín 2026, Žilina 2026

Aktuálne informácie

O projekte Európske hlavné mesto kultúry

Skupina odborníkov hodnotiaca kandidátov EHMK 2026

Kľúčové dokumenty (v slovenskej a anglickej jazykovej verzii):