Stredoeurópska iniciatíva (SEI)

SEI je združením, najstaršou a najväčšou formou regionálnej spolupráce. Iniciatíva vznikla v Budapešti v novembri 1989 pod názvom INICIATÍVA “4” a jej členmi boli okrem Maďarska aj Taliansko, Rakúsko a SFRJ. V máji 1990 sa pripojila ČSFR a vznikla PENTAGONÁLA. Pristúpením Poľska v júli 1991 bola organizácia premenovaná a vznikla HEXAGONÁLA, ktorá po pristúpení Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny v júli 1992 zmenila názov na Stredoeurópsku iniciatívu (SEI).

V marci 1993 boli za členov SEI prijaté nástupnícke štáty ČSFR – Slovenská republika a Česká republika.

V súčasnosti má 17 členských krajín (Albánsko, Bielorusko/pozastavené členstvo, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Taliansko, Ukrajina).

Hlavným cieľom vytvorenia SEI bolo najmä prehĺbenie a rozšírenie ekonomickej spolupráce medzi krajinami stredoeurópskeho regiónu. Zmyslom existencie SEI je postupná integrácia všetkých jej členov – ašpirantov na vstup do EÚ (aktuálne sa týka krajín západného Balkánu a Východného partnerstva, ktoré sú členmi SEI). Kľúčovými oblasťami spolupráce sú aj zelená transformácia hospodárstiev, konektivita, spolupráca v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, médií a lokálnej samosprávy.

V roku 2019 sa začala SEI uberať novou cestou, dôraz sa kladie na regionálnu spoluprácu, rozvoj susedských vzťahov, národných ekonomík, naštartovanie spolupráce medzi miestnymi samosprávami. SEI začala intenzifikovať svoje vzťahu s ďalšími organizáciami ako WHO, EBRD, OSN či EK.

Na základe súhlasu ministrov zahraničných vecí v októbri 1995 vo Varšave vznikol Výkonný sekretariát SEI so sídlom v Terste. V rámci sekretariátu pôsobí Centrum pre informácie a dokumentáciu. Následne vznikol Sekretariát pre projekty SEI, ktorý má kanceláriu v Terste a v Londýne v Európskej banke pre rekonštrukciu a rozvoj.

SEI funguje na inštitucionálnej a projektovej spolupráci.

Od roku 1994 sa uskutočňovali každoročne stretnutia premiérov členských krajín SEI, pravidelné stretnutia ministrov zahraničných vecí, ministrov zodpovedných za problematiku jednotlivých pracovných skupín SEI.

V rámci SEI bolo postupne vytvorených 18 pracovných skupín. MK SR už od roku 1990 bolo poverené koordinovaním pracovnej skupiny pre kultúru a vzdelávanie. Spoluprácu jednotlivých pracovných skupín členských krajín SEI koordinoval Výbor národných koordinátorov zložený zo zástupcov ministerstiev zahraničných vecí SEI, v spolupráci s Výkonným sekretariátom SEI .

Ročný príspevok SR do fondu SEI je v súčasnosti 19 800 eur. Vďaka účasti slovenských firiem, NGO či vzdelávacích inštitúcií na projektových výzvach SEI sa náklady na členský príspevok násobkami vracajú na Slovensko.

SR naposledy predsedala SEI v roku 2005, ďalšie predsedníctvo bude realizované v roku 2028.

Užitočné odkazy:

Posledná aktualizácia: 6. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať