Program II.ročníka odbornej konferencie pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka 27.2.2024

21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka

  • Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom práve jazyky sú najsilnejšími nástrojmi na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je už devätnásť rokov 21. február, je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete.
  • Tento celosvetovo známy deň vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Po prvý raz sa 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka oslavoval v roku 2000. V súčasnosti si ho pripomínajú vo viacerých štátoch (napríklad Austrália, Bangladéš, Brazília, Čile, Čína, Francúzsko, India, Japonsko, Juhoafrická republika, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Nikaragua, Rakúsko, Rusko, Srbsko, Španielsko). Ojedinelé iniciatívy sme zaznamenali aj na Slovensku už niekoľko rokov zameriava pozornosť na tento deň aj Rozhlas a televízia Slovenska. Vo svojom vysielaní sa venuje problematike výučby materinského jazyka, rôznym slovenským nárečiam, spisovnej slovenčine, problému detí, ktoré nerozumejú čítanému textu, ale hľadá aj odpovede na otázku, čím je pre nás materinský jazyk. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka prispievajú k rozvoju jazykovej rozmanitosti a viacjazyčného vzdelávania, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách.
  • Impulzom na vyhlásenie Medzinárodného dňa materinského jazyka bolo zachovanie pamiatky na hrdinstvo bengálskych študentov, ktorí 21. februára 1952 demonštrovali v Dháke (v súčasnosti hlavné mesto Bangladéšskej republiky, predtým Pakistan) za uznanie svojho materinského jazyka bengálčiny ako druhého oficiálneho jazyka vtedajšieho Pakistanu. Počas demonštrácie ich zastrelila polícia.
  • Materinský jazyk je jedinečný, pretože každému človeku sa ním od narodenia vtláča pečať zaisťujúca osobitné videnie vecí. To v ňom zostáva zakódované natrvalo a nezmení sa ani po tom, ako sa naučí ďalšie cudzie jazyky. Nimi sa oboznamuje s inými pohľadmi na svet, s iným videním problémov, s inými prístupmi k ich riešeniu.
  • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti starostlivosti o štátny jazyk vníma 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka ako jedinečnú príležitosť na zvyšovanie úrovne používania spisovného slovenského jazyka a zároveň zvyšovanie povedomia našich občanov v oblasti jazykovej kultúry.
  • Práve deň, akým je Medzinárodný deň materinského jazyka, je vhodnou príležitosťou pripomenúť si, že zásluhou svätých Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a ďalších má slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk. Preto je zámerom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky od roku 2020 (20. výročie začatia osláv tohto medzinárodného dňa) výrazne zviditeľňovať, pripomínať a rôznymi aktivitami oslavovať deň materinského jazyka aj na Slovensku, čo sa, samozrejme, týka aj jazykov národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia: 13. marca 2024 / MKSR Admin

Zdieľať