Pamiatkový výskum:

Zoznamy držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu:

Posledná aktualizácia: 6. mája 2024 / MKSR Admin

Zdieľať