Pamiatkový výskum:

Zoznamy držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu:

Posledná aktualizácia: 16. septembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať