Veľká Británia a Severné Írsko

  • Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry, Londýn, 03. 04. 1990
  • Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk, Londýn, 12. 12. 1991

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať