Medzinárodné dohovory a iné dokumenty pre oblasť ochrany pamiatkového fondu

Dohovory:

UNESCO:

Charty a dokumenty odporúčajúceho charakteru, ICOMOS:

Stratégia ministerstva pre oblasť ochrany pamiatkového fondu:

Akčný plán ministerstva ku stratégii pre oblasť ochrany pamiatkového fondu:

Akčný plán 2018 – 2020:

Akčný plán 2021 – 2022:

Uverejnené dohovory na tejto stránke majú len informatívny charakter. Úplné znenia sú na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR – časť platné právne predpisy – JASPI – Jednotný automatizovaný systém právnych informácií.

Posledná aktualizácia: 2. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať