Medzinárodné dohovory a iné dokumenty pre oblasť ochrany pamiatkového fondu

Dohovory:

UNESCO:

Charty a dokumenty odporúčajúceho charakteru, ICOMOS:

Uverejnené dohovory na tejto stránke majú len informatívny charakter. Úplné znenia sú na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR – časť platné právne predpisy – JASPI – Jednotný automatizovaný systém právnych informácií.

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať