Fínsko

  • Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach. Helsinky, 12. októbra 1973 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/
  • Program vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a Fínskej republiky

 

 

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať