Filipíny

  • Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Filipínskou republikou. New York, 8. októbra 1974 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať