Japonsko

  • Dohoda uzatvorená výmenou nót o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Japonska.
    Tokyo, 20.januára 1976 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať