29. ročník súťaže

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko?

KTO SA MOŽE ZAPOJIŤ? Žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska, žiaci základných a stredných škôl, vzdelávacích centier a víkendových škôl zo zahraničia, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk.

AKO SA ZAPOJIŤ? Napíš poviedku, úvahu, rozprávku, novelu, báseň či divadelnú hru na tému, prečo máš rád slovenčinu a/alebo Slovensko. Literárny žáner nie je obmedzený. Prihlasovateľom do súťaže sú školy a centrá, ktoré zorganizujú školské kolo podľa organizačného poriadku súťaže. Školy a centrá následne zasielajú práce do celoštátneho kola.

NA AKÚ TÉMU? Vyber si vlastnú tému alebo sa inšpiruj významnými výročiami, ktoré si v roku 2021 pripomenieme: 1150. výročie nástupu Svätopluka I. na kniežací stolec, 230. výročie vydania Tolerančného patentu cisára Jozefa II., 160. výročie vyhlásenia Memoranda národa slovenského, 200. výročie narodenia Janka Matúšku, 145. výročie narodenia Ivana Kraska, 100. výročie narodenia Ruda Morica, 100. výročie narodenia Ivana Bukovčana, 85. výročie narodenia a 20. výročie úmrtia Vincenta Šikulu, 700. výročie úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho, 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava, 85. výročie úmrtia Kristíny Royovej, 50. výročie úmrtia Martina Benku, 100. výročie úmrtia Štefana Boleslava Romana a 80. výročie narodenia Alexandra Kormoša.

SÚŤAŽNÉ PRÁCE SA BUDÚ POSUDZOVAŤ V ŠTYROCH KATEGÓRIÁCH:

  1. práce žiakov 1. stupňa základných škôl,
  2. práce žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií,
  3. práce žiakov stredných škôl,
  4. práce žiakov zo zahraničia.

DOKEDY? Súťažnú prácu v 4 vyhotoveniach odovzdaj najneskôr do 18. januára 2021 svojej učiteľke alebo učiteľovi slovenčiny. Tí ju pošlú do 31. januára 2021 na adresu:  Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 820 00 Bratislava, heslo na obálke: PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO. Uzávierka pre Slovákov žijúcich v zahraničí je 28. februára 2021 a práce môžu posielať elektronicky na opp@culture.gov.sk alebo domhronskeho@matica.sk. Viac informácií získate na www.statpedu.sk v sekcii súťaže,         e-mailom na spu@statpedu.sk, alebo telefonicky na 02/49 27 61 22.

 

AKÉ SÚ CENY? Dve voľné vstupenky do rozprávkovej dedinky HABAKUKY, predplatné časopisu Slniečko, zaujímavé knihy. Tvoja práca bude uverejnená v zborníku ocenených prác a prednesená na slávnostnom odovzdávaní cien v Nových Zámkoch v máji 2021.

Posledná aktualizácia: 3. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať