Holandsko

  • Kultúrna dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom. Haag, 3. augusta 1972 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať