Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme zvyšovania profesionality výkonov kultúrno-osvetových zariadení, ich trvalého skvalitňovania, vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia v týchto inštitúciách, ako i s cieľom zvýšiť spoločenský status a ohodnotenie kultúrno-osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry vyhlásilo v roku 2020 1.ročník súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka za rok 2019.

Od roku 2021 sa titul Kultúrno-osvetové zariadenie roka udeľuje v rámci Ceny ministra kultúry SR v kategórii b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia).

Výsledky 1. ročníka súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka za rok 2019

Posledná aktualizácia: 17. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať