Poradné orgány

Výbor pre kultúrno-osvetovú činnosť Rady vlády SR pre kultúru

Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

Odborná komisia na posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Posledná aktualizácia: 8. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať