Bolívia

  • Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bolívijskej republiky o kultúrnej spolupráci. Praha, 24. 05. 1985

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať