Od 1. januára 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona sumu príspevku štátu pripadajúcu konkrétnym cirkvám a náboženským spoločnostiam na príslušný rok:

Financovanie cirkví:

Formuláre:

Posledná aktualizácia: 29. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať