1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.

Príspevok štátu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona sumu príspevku štátu pripadajúcu konkrétnym cirkvám a náboženským spoločnostiam na príslušný rok.

Správy cirkví a náboženských spoločností o hospodárení s príspevkom štátu za rok:

Financovanie cirkví:

Formuláre:

Posledná aktualizácia: 4. júna 2024 / Radovan Čikeš

Zdieľať