Malta

  • Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou  Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky, Praha, 10. septembra 1979 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

 

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať