Pamiatkový fond SR

Pamiatkový fond SR tvoria:

a najmä

Mnohoročné úsilie chrániť v celosvetovom rozsahu najhodnotnejšie prírodné a kultúrne objekty a lokality našej planéty vyústilo na úrovni UNESCO v roku 1972 prijatím medzinárodného Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Slovensko má v Zozname svetového kultúrneho dedičstva zapísaných 7 lokalít – 5 s kultúrnym a 2 s prírodným dedičstvom, z ktorých každá predstavuje iný výnimočný typ hodnôt.

Prvé tri slovenské lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Vlkolínec boli zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO na základe rozhodnutia 17. zasadnutia Výboru pre svetové dedičstvo pri UNESCO, ktoré sa uskutočnilo 6. – 11. decembra 1993 v kolumbijskej Cartagene.

V roku 2000 sa historické jadro mesta Bardejov stalo štvrtou lokalitou kultúrneho dedičstva zapísanou do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a od roku 2008 sa piatou lokalitou stali Drevené chrámy Karpatského oblúka.

Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola v roku 2009 rozšírená o územie historického jadra mesta Levoča s dielom Majstra Pavla a bol zmenený jej názov na Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

Medzi prírodné lokality, zapísané v Zozname svetového dedičstva, patria Jaskyne Slovenského krasu (spolu s Jaskyniami Aggtelekského krasu tvoria našu spoločnú lokalitu s Maďarskom, zápis v r. 1995, rozšírenie v r. 2000) a Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka (lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom, zápis v r. 2007, rozšírenie v r. 2011).

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať