• Dohoda o kultúrnych a  umeleckých stykoch medzi Československom a Kráľovstvom dánskym. Kodaň, 12. mája 1937 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu – oznámenie č. 178/1994 Z. z./

Posledná aktualizácia: 29. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať