Kanada

  • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o audiovizuálnej koprodukcii, Ottawa, 5. júna 2002
  • Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Kanady o spolupráci v oblasti kultúrnych, akademických a športových vzťahov. Praha, 15. novembra 1990 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať