Adresár poberateľov povinných výtlačkov

Kliknutím na nasledujúcu linku si môžete prevziať:

Adresár poberateľov povinných výtlačkov periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel  v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 212/1997 Z. z.).

Adresár poberateľov:

Posledná aktualizácia: 8. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať