Adresár poberateľov povinných výtlačkov

Kliknutím na nasledujúcu linku si môžete prevziať:

Adresár poberateľov povinných výtlačkov periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v zmysle zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).

Adresár poberateľov:

Posledná aktualizácia: 26. apríla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať