Pamiatková rada

Archeologická rada

Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov

Kontakt:
JUDr. Katarína Nádaždyová
Ministerstvo kultúry SR
Sekcia kultúrneho dedičstva
Odbor ochrany pamiatkového fondu
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava 1

Telefón: 02/2048 2427
E-mail: katarina.nadazdyova@culture.gov.sk

Komisia na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva

Kontakt:
Ing. Lýdia Hlavatá
Ministerstvo kultúry SR
Sekcia kultúrneho dedičstva
Odbor ochrany pamiatkového fondu
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava 1

Telefón: 02/2048 2472
E-mail: lydia.hlavata@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 26. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať