Pamiatková rada

Archeologická rada

Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov

Kontakt:
JUDr. Katarína Nádaždyová
Odbor ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 427
E-mail: katarina.nadazdyova@culture.gov.sk

 

Komisia na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva

Kontakt:
RNDr. Alena Prokešová
Odbor ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 407
E-mail: alena.prokesova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať