Pamiatková rada

Archeologická rada

Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov

Kontakt:
JUDr. Katarína Nádaždyová
Odbor ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/2048 2427
E-mail: katarina.nadazdyova@culture.gov.sk

 

Komisia na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva

Kontakt:
Mgr. Petra Kalová
Odbor ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/2048 2472
E-mail: petra.kalova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 28. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať