Základný legislatívny rámec systému odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike tvoria nasledujúce právne predpisy:

Posledná aktualizácia: 28. októbra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať