Základný legislatívny rámec systému odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike tvoria nasledujúce právne predpisy:

Posledná aktualizácia: 14. septembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať