Cena sa udeľovala do roku 2019 za vedecké práce významne pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galérijníctva, etnografie a folkloristiky; za celoživotnú, resp. mnohoročnú odbornú prácu v múzejníctve a galérijníctve alebo v oblasti etnografie a folkloristiky; za aktivitu, prispievajúcu k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.

Od roku 2021 sa udeľuje Cena ministra kultúry SR v kategórii c) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Zoznam laureátov Ceny Andreja Kmeťa 2009 – 2019

Posledná aktualizácia: 17. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať