ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MK SR

a v riadiacej pôsobnosti odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať