Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme zvyšovania profesionality výkonov vo verejných knižniciach, trvalého skvalitňovania a vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia vo verejných knižniciach vyhlasovalo súťaž Knižnica roka.

Súťaž prebiehala do roku 2020. Od roku 2021 sa titul Knižnica roka udeľuje v rámci Ceny ministra kultúry SR v kategórii b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia).

Výsledky 1. ročníka súťaže Knižnica roka 2018

Posledná aktualizácia: 17. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať